Bijzondere algemene ledenvergadering over statutenwijziging

Geachte leden van RKAVC,

Via deze weg ontvangen jullie bericht om aanwezig te zijn bij de bijzondere algemene ledenvergadering van RKAVC over het vaststellen van de gewijzigde statuten van RKAVC inclusief de verenigings-, bestuurs- en contributiereglementen. De gewijzigde statuten en reglementen zijn te vinden op onze website www.rkavc.nl onder het kopje vereniging en dan het onderdeel reglementen/statuten. Tevens zullen er analoge exemplaren in de kantine worden gelegd.

Deze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 20 april 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark. Om de gewijzigde statuten vast te kunnen stellen moet 2/3 van de leden aanwezig zijn, het gaat hierbij om ALLE leden, dus spelende leden en steunende leden.
Voor onze jeugdleden en ouders wordt op 20 april 2023 om 19.30 uur, direct na de training, de mogelijkheid geboden om te stemmen over de gewijzigde statuten.

Mocht er geen 2/3 van de leden aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden op 11 mei 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark.
Voor onze jeugdleden en ouders wordt op 11 mei 2023 om 19.30 uur, direct na de training, de mogelijkheid geboden om te stemmen over de gewijzigde statuten.

Dus graag alvast beide datums noteren om hierbij aanwezig te zijn!

Bestuur RKAVC