Algemene ledenvergadering 11 mei 2023 (Statutenwijziging)

Geachte leden van RKAVC,

Aangezien er op 20 april 2023 niet voldoende leden aanwezig waren om de statutenwijziging en reglementen vast te stellen houden wij een nieuwe algemene ledenvergadering op 11 mei 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark.

Er zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving géén aparte vergadering worden gehouden voor de jeugdleden.

De gewijzigde statuten en reglementen zijn te vinden op onze website www.rkavc.nl onder het kopje vereniging en dan het onderdeel reglementen/statuten. Tevens zullen er analoge exemplaren in de kantine worden gelegd.

Bestuur RKAVC