Agenda

20 april 2023
Bijzondere algemene ledenvergadering om 21.00 uur in de kantine van
ons sportpark. Om de gewijzigde statuten vast te kunnen stellen moet 2/3 van de leden aanwezig
zijn, het gaat hierbij om ALLE leden, dus spelende leden en steunende leden.
Voor onze jeugdleden en ouders wordt op 20 april 2023 om 19.30 uur, direct na de training, de
mogelijkheid geboden om te stemmen over de gewijzigde statuten.

11 mei 2023
Mocht er geen 2/3 van de leden aanwezig zijn op 20 april 2023, dan wordt een nieuwe algemene ledenvergadering gepland op 11 mei 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark.
Voor onze jeugdleden en ouders wordt op 11 mei 2023 om 19.30 uur, direct na de training, de mogelijkheid geboden om te stemmen over de gewijzigde statuten.