Ledenvergadering RKAVC

Geachte leden,

Namens het bestuur van voetbalvereniging RKAVC nodig ik u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 9 november 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark “De Sprunk” te Asenray. Ingesloten treft u de agenda van de ledenvergadering aan. Indien u verhinderd bent gaarne afmelden in de kantine of bij een van de bestuursleden.

Ik hoop u 9 november 2023 te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Dennis Maessen

Secretaris RKAVC

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Afmeldingen.

3. Vaststellen agenda.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2022.

De notulen liggen een uur voor aanvang ter inzage in de kantine.

5. Jaarverslag van het seizoen 2022-2023.

6. Samenstelling bestuur:

A. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en herkiesbaar seizoen 2023 zijn Paul Brouns, Loek Cox en Roel Hermans.

B. Dagelijks bestuur.

7. Financieel overzicht:

A. Financieel jaarverslag

B. Verslag kascontrolecommissie.

C. Verkiezing kascontrolecommissie.

D. Contributie.

E. Vaststellen begroting 2023-2024.

8. Mededelingen van het bestuur.

– Entreeprijs zondag.

– Energie/verduurzaming.

– Oproep vrijwilligers (barpersoneel, lijnentrekken, accommodatie, assistent-scheidsrechter 1e elftal).

9. Activiteiten seizoen 2023-2024.

– Beste wensenbal / nieuwjaarsreceptie 5 januari 2024.

– Afsluitweekend en mini sjneuveltoernooi / minitoernooi 7, 8 en 9 juni 2024.

– Kermis 17, 18 en 19 augustus 2024.

10. Rondvraag en sluiting

Algemene ledenvergadering 11 mei 2023 (Statutenwijziging)

Geachte leden van RKAVC,

Aangezien er op 20 april 2023 niet voldoende leden aanwezig waren om de statutenwijziging en reglementen vast te stellen houden wij een nieuwe algemene ledenvergadering op 11 mei 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark.

Er zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving géén aparte vergadering worden gehouden voor de jeugdleden.

De gewijzigde statuten en reglementen zijn te vinden op onze website www.rkavc.nl onder het kopje vereniging en dan het onderdeel reglementen/statuten. Tevens zullen er analoge exemplaren in de kantine worden gelegd.

Bestuur RKAVC

Bijzondere algemene ledenvergadering over statutenwijziging

Geachte leden van RKAVC,

Via deze weg ontvangen jullie bericht om aanwezig te zijn bij de bijzondere algemene ledenvergadering van RKAVC over het vaststellen van de gewijzigde statuten van RKAVC inclusief de verenigings-, bestuurs- en contributiereglementen. De gewijzigde statuten en reglementen zijn te vinden op onze website www.rkavc.nl onder het kopje vereniging en dan het onderdeel reglementen/statuten. Tevens zullen er analoge exemplaren in de kantine worden gelegd.

Deze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 20 april 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark. Om de gewijzigde statuten vast te kunnen stellen moet 2/3 van de leden aanwezig zijn, het gaat hierbij om ALLE leden, dus spelende leden en steunende leden.
Voor onze jeugdleden en ouders wordt op 20 april 2023 om 19.30 uur, direct na de training, de mogelijkheid geboden om te stemmen over de gewijzigde statuten.

Mocht er geen 2/3 van de leden aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden op 11 mei 2023 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark.
Voor onze jeugdleden en ouders wordt op 11 mei 2023 om 19.30 uur, direct na de training, de mogelijkheid geboden om te stemmen over de gewijzigde statuten.

Dus graag alvast beide datums noteren om hierbij aanwezig te zijn!

Bestuur RKAVC

Nieuwe trainer seizoen 2022 – 2023

Graag delen we u mede dat wij voor het nieuwe seizoen een nieuwe trainer hebben gevonden in Stefan Nieskens.
Stefan is woonachtig in Echt en heeft een voetbal verleden bij RKAVC waar hij eind 90er jaren in de Asenrayse clubkleuren heeft gespeeld.
We heten Stefan van harte welkom en wensen hem (en ons 😉) een paar succesvolle en sportieve jaren toe.

Algemene ledenvergadering RKAVC 2021

Geacht leden,

Namens het bestuur van voetbalvereniging RKAVC nodig ik u van harte uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 4 november 2021 om 21.00 uur in de kantine van ons sportpark “De Sprunk” te Asenray. Hieronder treft u de link naar de agenda van de ledenvergadering aan. Indien u verhinderd bent gaarne afmelden in de kantine, bij een van de bestuursleden of doormiddel van een mail naar rkavc@online.nl. We houden ons aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM, denk hierbij aan het coronatoegangsbewijs.

Klik hier voor de agenda.

Glasvezel in Asenray!

‘Krijgen we in onze regio binnenkort ook glasvezel?’ Als het aan DELTA Fiber Netwerk ligt in ieder geval wel. Ook als het aan ons ligt komen er voldoende aanmeldingen voor glasvezel. Dit is namelijk een positieve ontwikkeling binnen onze gemeente en een toegevoegde waarde voor nu én de toekomst!

LET OP: Laat je goed informeren door de genoemde bedrijven voordat je je aanmeld. Als je besluit om te kiezen voor glasvezel, dan zou het geweldig zijn als de aanmelding via een van de onderstaande links verloopt.

Meld je je aan voor een glasvezelpakket van Caiway of DELTA via onze club? Dan is dat goed voor jou én voor de club. Jij verdient namelijk € 25,- en onze club verdient zelfs € 50,- per inschrijving! Met dat geld kunnen we weer veel leuke en belangrijke dingen doen. Natuurlijk worden deze bedragen alléén uitgekeerd bij het behalen van het juiste aantal aanmeldingen.

Aanmelden bij Caiway kan hier

Aanmelden bij DELTA kan hier

De voordelen van glasvezel

  • Supersnel internet voor dezelfde prijs.
  • De snelheid krijgen die je wordt beloofd.
  • Gamen zonder haperen en een supersnelle ping.
  • Even snel uploaden als downloaden.