Bestuur

Dagelijks bestuur Functie Contact
Harro Driessen Voorzitter 06-11008932
Loek Cox Penningmeester 06-51558352
Dennis Maessen Secretaris / ledenadministratie 06-22205452
Bestuursleden Functie/taak
Paul Brouns Beheer accommodatie 06-51642353
Eric Suntjens Kantinebeheer / vrijwilligers 06-22519931
Rik Verheesen Jeugdcoördinator 06-23873569
Roel Hermans Senioren / wedstrijdsecretaris 06-22246581